تام سایر

تام سایر

An uncomfortable pau...
ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸ 
Tom Sawyer Abroad / Tom Sawyer, Detective (Twain, Mark//Mark Twain Library)"Yes I can." "No you can't." "I can." "You can't." "Can!" "Can't!" An uncomfortable pause. Then Tom said:
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"بله من می توانم".

"بدون شما نمی توانم."

"من می توانم".

"شما می توانید نیست".

"آیا می توانم!"

"نمی توانم!"

مکی است ناخوشایند باشند. سپس تام گفت :


کلمات کلیدی: تام سایر ، mark twain ، مارک تواین ، tom sawyer