تام سایر

تام سایر

"Oh, I dasn't, Mars ...
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠ 
The Adventures Of Tom Sawyer (Unabridged And Illustrated)"Oh, I dasn't, Mars Tom. Ole missis she'd take an' tar de head off'n me. 'Deed she would." "SHE! She never licks anybody--whacks 'em over the head with her thimble--and who cares for that, I'd like to know. She talks awful, but talk don't hurt--anyways it don't if she don't cry. Jim, I'll give you a marvel. I'll give you a white alley!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"آه ، من dasn't ، مریخ تام. missis اوله او می خواهم تار' د off'n سر گرفتن
من. 'قباله ها او را".

"او! او هرگز کسی licks -- دریافت whacks را بر سر او
لوله فلزی کوتاه -- و چه کسی برای مراقبت که من می خواهم بدانم. او مذاکرات افتضاح است ، اما
بحث آسیب دیده انجام نیست -- anyways انجام آن نیست اگر او گریه است. جیم ، من شما را بدهد
تعجب. من شما را کوچه را سفید! "


کلمات کلیدی: تام سایر ، mark twain ، مارک تواین ، tom sawyer