تام سایر

تام سایر

There was a slight n...
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
"Y-o-u-u TOM!" There was a slight noise behind her and she turned just in time to seize a small boy by the slack of his roundabout and arrest his flight.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"ý - Ö - Ù - Ù تام!"

شد سر و صدای خفیف از پشت او را و او تنها در زمان روشن وجود دارد.
ضبط کردن یک پسر کوچک از میدان شل کردن و دستگیری او پرواز کرد.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم