تام سایر

تام سایر

"I don't know, aunt....
ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦ 
"I don't know, aunt." "Well, I know. It's jam--that's what it is. Forty times I've said if you didn't let that jam alone I'd skin you. Hand me that switch."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"من نمی دانم ، عمه".

"خب ، من می دانم آن's جم -- که آنچه در آن است. چهل بار من گفت که اگر
شما را مجال نیست که مربا به تنهایی من می خواهم به شما پوست است. دست من که روشن ".


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم