تام سایر

تام سایر

"Tom, it was middlin...
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
"Tom, it was middling warm in school, warn't it?" "Yes'm." "Powerful warm, warn't it?" "Yes'm."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"تام بود ، در وسط آب گرم در مدرسه ، آن را warn't؟"

"Yes'm".

"گرم و قدرتمند ، warn't آن؟"

"Yes'm".


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم