تام سایر

تام سایر

"No'm--well, not ver...
ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
"No'm--well, not very much." The old lady reached out her hand and felt Tom's shirt, and said:
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"No'm -- خوب ، خیلی زیاد".

بانوی پیر رسید از دست او پیراهن و احساس تام ، و گفت :


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم