تام سایر

تام سایر

"Some of us pumped o...
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
The Adventures of Huckleberry Finn and the Adventures of Tom Sawyer (Junior Classics)"Some of us pumped on our heads--mine's damp yet. See?" Aunt Polly was vexed to think she had overlooked that bit of circumstantial evidence, and missed a trick. Then she had a new inspiration:
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"بعضی از ما در سر ما پمپ -- معدن's مرطوب نشده است. را ببیند؟ "

عمه پولی به او فکر می کنم که کمی ، نادیده گرفته شده بود احسان بود
اماره ، و از دست رفته گول زننده باشد. او سپس به حال جدید
الهام :


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم