تام سایر

تام سایر

He was not the Model...
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
The Adventures of Tom Sawyer #1: A Song for Aunt Polly (Easy Reader Classics) (No. 1)He was not the Model Boy of the village. He knew the model boy very well though--and loathed him.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
او پسر مدل از روستا نیست. او می دانست که پسر بچه مدل بسیار
هر چند به خوبی -- و او را منفور.