تام سایر

تام سایر

"Well why don't you ...
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
Tom Sawyer & the Spiritual Whirlwind"Well why don't you DO it? You SAY you can do it." "Well I WILL, if you fool with me." "Oh yes--I've seen whole families in the same fix."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"خوب چرا شما آن را؟ شما می گویم شما می توانید آن را انجام دهد."

"خوب من خواهد شد ، اگر شما با من ابله".

"آه بله I've -- مشاهده کل خانواده ها در حل مشابه دارد."

کلمات کلیدی: