تام سایر

تام سایر

"Smarty! You think y...
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
The Adventures of Tom Sawyer : Study Guide"Smarty! You think you're SOME, now, DON'T you? Oh, what a hat!" "You can lump that hat if you don't like it. I dare you to knock it off--and anybody that'll take a dare will suck eggs."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"ناقلا! شما فکر می کنم شما برخی ، در حال حاضر ، don't شما؟ آه ، چه کلاه!"

"شما می توانید توده است که کلاه اگر شما آن را دوست ندارم. من جرات شما را به آن بد گویی کردن از
خاموش -- و کسی که می خواهید به جرات می خواهد تخم مرغ خورد. "

کلمات کلیدی: