تام سایر

تام سایر

"Well why don't you ...
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The Adventures of Tom Sawyer (1946 Illustrated Edition)"Well I WILL." "Well why don't you DO it then? What do you keep SAYING you will for? Why don't you DO it? It's because you're afraid."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"خوب من خواهد شد."

"خوب چرا شما آن را و سپس؟ نظر شما در حفظ و گفت از شما نخواهد داشت؟
چرا شما آن را؟ این به دلیل شما ترسم. "

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم