تام سایر

تام سایر

"You're a coward and...
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
THE ADVENTURES OF TOM SAWYER (W-239)"You're a coward and a pup. I'll tell my big brother on you, and he can thrash you with his little finger, and I'll make him do it, too."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"You're ترسو و خود رای. من برادر بزرگ در من به شما بگویم ، و او
شما می توانید با انگشت کوچک او شلاق زدن ، و من او را انجام آن ، بیش از حد ".

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم