تام سایر

تام سایر

"What do I care for ...
ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
The Adventures of Tom Sawyer (The Illus Children's Library)"What do I care for your big brother? I've got a brother that's bigger than he is--and what's more, he can throw him over that fence, too." [Both brothers were imaginary.]
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"چه می توانم برای مراقبت از برادر بزرگ خود را؟ من به برادر بزرگتر که
از او است -- و بیشتر آنچه که ، او می تواند او را بیش از آن پرتاب نرده ، بیش از حد ".
[هر دو برادر بودند خیالی.]

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم