تام سایر

تام سایر

"YOUR saying so don'...
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
The Adventures of Tom Sawyer (Puffin Classics)"That's a lie." "YOUR saying so don't make it so." Tom drew a line in the dust with his big toe, and said:
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این دروغ است."

"گفت : شما پس نمیدهیم آن کنم".

تام در یک خط گرد و غبار با شست خود را کشید و گفت :

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم