"You're a coward and...

THE ADVENTURES OF TOM SAWYER (W-239)"You're a coward and a pup. I'll tell my big brother on you, and he can thrash you with his little finger, and I'll make him do it, too."

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"You're ترسو و خود رای. من برادر بزرگ در من به شما بگویم ، و او
شما می توانید با انگشت کوچک او شلاق زدن ، و من او را انجام آن ، بیش از حد ".
/ 2 نظر / 25 بازدید

ما بچه هاي جنگيم بجنگ تا بجنگيم سيدعلي اماده باش چهارشنبه سوري توي راهه بچه ها بايد ازالان خودمان براي هر چي آتيشي تر كردن چهارشنبه سوري آماده كنيم چهارشنبه سوري روز به اتش كشيده شدن ظلم و استبداد است faryad2010.88@gmail.com

معین

واقعا گوگل یه پا سفسطه گراست چی کار میکنه با متن[خوشمزه] خوشحال میشم تبادل لینک کنم